Stærri fasteignavefir
Með stærri fasteignavefum er hægt að birta eignir frá mörgum fasteignasölum á einum vef,
hægt er að búa til landshlutavef, eða vef sem birtir bara upplýsingar um sumarbústaði.

Nánari upplýsingar fást hjá Softverk.

Einka fasteignavefur

Einka fasteignavefur er bráðnauðsinlegt tól fyrir fasteignasala til að birta þær eignir sem hann er með á skrá.
Hægt er að útbúa mismunandi vefi allt eftir áherslu Fasteignasölunnar.

Allir nýjir fasteignavefir frá Softverk byggja á nýrri tæki, sem notar HTML5, er mjög örugg og vefirnir eru mjög hraðir.

Þetta þýðir að fasteignavefirnir koma vel út bæði á snjallsímum, töflum og öðrum tölvum.se.