พอร์ทัลอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค

พอร์ทัลอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคจะช่วยสนับสนุนให้กับกลุ่มของตัวแทนหลากหลายสำนักงาน และสนับสนุนกระบวนการทำงานของแฟรนไชส์หลากหลายสาขา ในรูปแบบภาพลักษณ์แบรนด์เดียวกัน เว็บไซต์ สามารถแสดงข้อมูลแฟรนไชส์ทั้งหมด เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม เอกสารทั่วไป และยังแสดงถึงมาตรฐานสากลด้านอสังหาริมทรัพย์ของสาขาแฟรนไชส์ ซึ่งเว็บไซต์จะช่วยสนับสนุนหลากหลายสำนักงานในการขายทรัพย์ หลากหลายภาษา

เป็นฟังก์ชั่นทางเลือก

พอร์ทัลอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว

พอร์ทัลอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวจะแยกส่วนอิสระจากพอร์ทัลอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปในส่วนของสำนักงานแฟรนไชส์ ทำให้สำนักงานขายแฟรนไชส์แต่ละสาขาสามารถมีพอร์ทัลของตัวเองได้ (ใช้สำหรับภูมิภาค หรือแบรนด์อื่นๆ) ในรูปแบบการออกแบบ และฟังก์ชั่นการใช้งานของตนเองเพื่อความเหมาะสมของลูกค้าของเขา และยังสามารถใช้เป็นกระบวนงานในการเสนอขายสำนักงานแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์อื่นๆได้อีกด้วย