SAGA Property Suite

Saga Property Suite” เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการบริหารจัดการขั้นตอนการขายระดับมืออาชีพ ด้วยการเชื่อมต่อที่หลากหลายของศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ และสื่อต่างๆ

SAGA Property

SAGA Property คือระบบหลักใน SAGA ซึ่งตัวแทนในการขายจะเป็นผู้ลงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ของลูกค้าเหล่านั้น โดยตัวแทนในการขายสามารถลงประกาศทรัพย์ในเว็บไซต์ที่ต่างกันได้หลายเว็บไซต์ และยังสามารถติดตามรายงานของทรัพย์ใน SAGA หรือใน SugarCRM สำหรับตัวแทนในการขายในระดับสูงได้ ตัวแทนสามารถสร้างเลขอ้างอิงเอกสารตามกฎหมาย เช่น การเสนอ, โฉนด, ขาย, เช่า เป็นต้น และยังสามารถคำนวณยอดสินเชื่อคงเหลือหรือสินเชื่อใหม่เองได้

ผู้จัดการของสาขา สามารถสร้างตัวแทน (ถ้าต้องการ) ให้คอยติดตามทรัพย์ และขั้นตอนระหว่างการขาย การบริหารจัดการรายงาน สามารถสร้างรายงานของขั้นตอนระหว่างการติดตามทรัพย์นั้นได้ ในกรณีบริหารสาขาแบบกลุ่ม หรือแฟรนไชส์ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างสาขาย่อยและจัดการกลุ่มของสาขาย่อย ได้ดังนี้

 • การบริหารจัดการสาขาในการขาย
 • ข้อมูลของตัวแทน
 • ข้อมูลพื้นฐานของทรัพย์
 • ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
 • การคำนวณสินเชื่อ
 • คลังข้อมูลส่วนกลาง สำหรับเขียนเอกสาร,ข้อเสนอ,สัญญาและโฉนด เพื่อให้การขายหรือเช่าเอกสารติดตามขั้นตอนการซื้อ หรือกระบวนการทำงาน
 • การจัดการรายการเว็บไซต์
 • ระบบการส่งมอบรายการทรัพย์บนสื่อ เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์
 • การกรอก และแก้ไขรายละเอียดทรัพย์ในครั้งเดียว
 • การเผยแพร่ในเวลาจริง ในพอร์ทัลทั้งหมด หรือสื่ออื่นๆ
 • การค้นหาทรัพย์ภายใน (ไม่เปิดเผย) เป็นเครื่องมือในการสร้างประสิทธิภาพในการขายภายใน
 • การบริหารจัดการสัมพันธ์ลูกค้า (รวมถึง SugarCRM)
 • การสนทนากับตัวแทนในการขายในเขตพื้นที่สำนักงาน หรือกับตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนั้น.
 • อีเมล์สนับสนุน Horde, GMAIL MS-Exchange
 • สามารถแสดงข้อมูลของทรัพย์ในหลากหลายภาษา

SAGA Franchise Management

โมดูลสำหรับการบริหารจัดการการดำเนินงานของแฟรนไชส์หลากหลายสำนักงาน ซึ่งรวมถึงรายงานของสำนักงาน ตัวแทน และกิจกรรมของตัวแทน ติดตามค่าธรรมเนียม และรายได้

SAGA Document Center (รวมไว้แล้วใน in SAGA Property)

ศูนย์กลางเอกสารสำหรับการเขียน ข้อเสนอ สัญญา และโฉนด ซึ่งใช้สำหรับเป็นเอกสารสำหรับการขาย เช่า ติดตามกระบวนการขาย หรือกระบวนงาน

SAGA Loan Calculators (รวมไว้แล้วใน in SAGA Property)

โมดูลสำหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์ สามารถคำนวณงวดการชำระสินเชื่อปัจจุบัน และคำนวณค่าใช้จ่ายสินเชื่อใหม่

SAGA Transport (รวมไว้แล้วใน in SAGA Property)

โมดูลสำหรับการบริการจัดการรายการเว็บไซต์ รายการการแก้ไขเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์บน สื่อ หรือเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ การกรอก และแก้ไขรายละเอียดทรัพย์ในครั้งเดียว การเผยแพร่ในเวลาจริง ในพอร์ทัลทั้งหมด หรือสื่ออื่นๆ ซอฟต์แวร์ค จะให้การสนับสนุนส่วนนี้ 10-20 เว็บไซต์ ทั้งฟรีเว็บไซต์ และชำระเงินของเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์

SAGA DarkPool

ระบบการค้นหาทรัพย์ในพื้นที่ (ไม่เปิดเผย) จะเป็นเครื่องมือการค้นหาทรัพย์ภายในสำหรับ ตัวแทนหรือกลุ่มตัวแทนการขายทรัพย์ ที่ใช้ขายหรือเช่า ซึ่งรวมถึงทรัพย์ที่ยังไม่แสดงรายการบนเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ภายนอก DarkPool คือเครื่องมือในการสร้างประสิทธิภาพของการขายภายใน

SAGA CRM (รวมไว้แล้วใน in SAGA Property)

Customer Relationship Management (รวมถึง SugarCRM)

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (รวมถึง SugarCRM) SAGA สนับสนุนกระบวนงาน ในหลากหลายฟังก์ชั่นการทำงานของ CRM สนับสนุนความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี ในส่วนเสริมของ SAGA มีพร้อมด้วยโมดูลของระบบ SugarCRM ซึ่งเป็นที่นิยม สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ SAGA ได้เพื่อสนับสนุนการวางแผนอนาคตในการขาย หรือเช่าทรัพย์ของทีมงาน

SAGA Chat (รวมไว้แล้วใน in SAGA Property)

โมดูลนี้จะให้บริการการสนทนากับตัวแทนในการขายในพื้นที่เขตสำนักงาน หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้อง การบริการสนทนานี้จะเหมือน หรือคล้ายกับ ระบบสนทนาที่เป็นที่นิยมใน Facebook, Skype และอื่นๆ (ภายในปี 2016)

SAGA Email Support (รวมไว้แล้วใน in SAGA Property)

SAGA สนับสนุนหลากหลายระบบอีเมล์ นอกเหนือใน SAGA เช่น Horde, GMAIL, Exchange/Outlook และระบบอีเมล์อื่นๆที่เป็นที่นิยม เพื่อสำหรับการทำงานของตัวแทนในการขาย